Gateway Keyvisual

Basic Check®

Basic Check® je merni insturment u okviru dijagnostike sklonosti koji upućuje na profil sposobnosti mlade osobe. Basic Check® pored jezičkih, numeričkih i zadataka sa višedimenzionalnim sadržajem za razmišljanje, sadrži i engleski kao strani jezik i dodatno praktične zadatke iz sedam oblasti u cilju sveobuhvatne procene. Traje oko 2,5 sata.

Sklonost ka nekom zanimanju se utvrđuje tako što se znanja i sposobnosti mlade osobe uporede sa zahtevima određenog zanimanja.

 

Na ovoj stranici možete naći partnere kod kojih možete odraditi Basic Check®.

Alat za uparivanje

Pomoću alata za uparivanje rezultati Basic Check-a® mogu da se uporede sa različitim profilima poslova. Na taj način može da se ustanovi, da li neko ispunjava uslove za konkretni posao.

Sagledavanje mojih rezultata

Period testiranja
Moji rezultati testa
1 2 3 4 5
Praktični zadaci

Moja poklapanja

Uporedi sa dostupnim profilima poslova

Dodaj profil posla
Nivo 1
Nivo 2
Nivo 3
Nivo 4
Nivo 5
Zadaci za razmišljanje sa jezičkim sadržajima
Zadaci za razmišljanje sa višedimenzionalnim sadržajima
Numerički zadaci za razmišljanje
Engleski kao strani jezik
Praktični zadaci
Prirodne nauke
Ekonomija, planiranje i organizacija
ICT & AOP
Bezbednost na radu i higijena
Razumevanje tehnike
Čovek i zdravlje