Gateway Keyvisual
Gateway Keyvisual

Basic Check®

Basic Check® je merni insturment u okviru dijagnostike sklonosti koji upućuje na profil sposobnosti mlade osobe. Basic Check® pored jezičkih, numeričkih i multidimenzionalnih zadataka obuhvata i engleski kao strani jezik. Traje oko 1,5 sat.

Sklonost ka nekom zanimanju se utvrđuje tako što se znanja i sposbnosti mlade osobe uporede sa zahtevima određenog zanimanja.

Na ovoj stranici možete naći partnere kod kojih možete odraditi Basic Check®.

Alat za uparivanje

Pomoću alata za uparivanje rezultati Basic Check-a® mogu da se uporede sa različitim profilima poslova. Na taj način može da se ustanovi, da li neko ispunjava uslove za konkretni posao.

Sagledavanje mojih rezultata

Period testiranja
Moji rezultati testa
1 2 3 4 5

Moja poklapanja

Uporedi sa dostupnim profilima poslova

Dodaj profil posla
Nivo 1
Nivo 2
Nivo 3
Nivo 4
Nivo 5
Zadaci za razmišljanje sa jezičkim sadržajima
Zadaci za razmišljanje sa višedimenzionalnim sadržajima
Numerički zadaci za razmišljanje
Engleski kao strani jezik