Gateway Keyvisual

Basic Check® analiza kompetencija/sposobnosti

Korist za mlade i preduzeća

Basic Check® je merni insturment u okviru dijagnostike sklonosti koji upućuje na profil sposobnosti mlade osobe. Basic Check® pored jezičkih, numeričkih i multidimnezionalnih zadataka obuhvata i engleski kao strani jezik.

Sklonost ka nekom zanimanju se utvrđuje tako što se znanja i sposbnosti mlade osobe uporede sa zahtevima određenog zanimanja. Na taj način mladi mogu pronaći zanimanje koje im odgovara, a preduzeća mogu pronaći mlade čije sposobnosti odgovaraju njihovim zahtevima.

 

Analiza - naučno proverena i bliska praksi

Da bi se obezbedilo da Basic Check® objektivno, precizno i pouzdano meri sposobnosti, on je od uvođenja kontinuirano naučno proveravan od strane nezavisne instance. Basic Check® se na osnovu standardizovanog kompjuterskog sprovođenja i analize svrstava u postupke koji su nezavisni od ispitivača kao i u precizne, validne i normirane merne postupke.

Autentičnost sertifikata

Veoma nam je važna autentičnost naših sertifikata. Imate mogućnost da proverite autentičnost sertifikata na našem serveru. Unesite prezime, ime i datum rođenja kandidata. Pored toga, unestite sigurnosni ključ sertifikata. On se nalazi na dnu sertifikata (na primer: 3EDF0807-94F4-4E7B-8F52-FD9BE5BDEDB3).

Provera sertifikata

Korisni linkovi

preuzeti fajlovi

Download image preview
ispravna interpretacija

preuzimanje
Download image preview
Model sertifikata

preuzimanje